İhraç Edilen Tahviller

İhraç Belgesi.

İhraç Belgesi

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 80 milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Tahvil İhracı.

Tahvil İhracı

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 30 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2020 tarih 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır