Hakkımızda

Boğaziçi Varlık Yönetim'i Hakkında

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 08.02.2018 tarih ve 7715 sayılı kararı ile kurulmuş olup,yine BDDK’nın 209.08.2018 tarih, 7921 sayılı kararı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

Şirket kurucuları finans piyasalarında üst düzey görevlerde çalışmış deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

Şirketimizin faaliyetleri , Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklıklarının satın alınması,satın alınan varlıkların yeniden yapılandırılması sonucu borçlu tarafa uygun koşullar yaratılması, borçlu tarafın kayıtlı ekonomiye tekrar kazandırılması ve varlık üzerindeki sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca mali kuruluşların alacakları ve diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmektedir.

Varlık Yönetimi Nedir?

Varlık Yönetim şirketleri, 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuşlardır. Bankalar ve diğer mali kuruluşlardan alınan ve yasal sahibi olunan borç dosyalarının, borçlu olan müşterileri ile karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde ortak bir zeminde buluşarak yeniden yapılandırılması işlemlerini gerçekleştirilmek üzere kurulmuş şirketlerdir. Varlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

Bankalardan Farkımız

Bankaların asli görevi , kredi vermek ve kredilerin geri ödenme sürecini canlı tutarak tahsilatını sağlamaktır .Doğal olarak banka ve mali kuruluşların birçok kredi müşterisi bulunmaktadır.Banka bilançolarının aktif bölümünde yer alan takipteki alacaklar tutarı bir bankanın aktif kalitesi ve ana faaliyet alanına ilişkin performans ölçümünde en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Bankalar özellikle geri dönüşünde gecikme yaşanan kredilerde, müşterilerine prosedürleri gereği veya gerekli zamanı ayıramamasından dolayı tahsilat problemleri yaşamaktadırlar.

Bu aşamada biz Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş olarak devreye giriyoruz ve bu konuda uzmanlaşmış kadrosu sayesinde size alternatif çözümler üretiyoruz. Şirketimiz sizin içinde bulunduğunuz şartları da gözönünde bulundurarak ve sizi anlamaya çalışarak, özel ödeme planları ve esnek çözüm önerileri sunuyoruz.

Şirketimizin temel prensiplerinden birisi müşterisi ile güvene dayalı uzun süreli ilişki kurmak ve uzlaşma yolu ile çözüm üretmektir.