Duyurular

İhraç Belgesi.

Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 80 milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı kararı ile onaylanmıştır.