Sıkça Sorulan Sorular

Sicil Affı Nedir, Nasıl Faydalanılabilir?

Sicil Affı ile ilgili düzenleme, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde banka ve finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin maddeleri kapsamaktadır.

Varlık Yönetim Şirketleri Ne İş Yapar?

Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenmektedir.

VYŞ’lerin faaliyetleri, bankalar ve fonlar dahil olmak üzere, diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını kapsar.

Banka Borcumu Varlık Yönetim Şirketine Neden Sattı?

Son yıllarda bankalar belli bir süre tahsil edemedikleri kredi ya da kredi kartı borçlarını avukat masraflarından kurtulmak istediklerinden ve bu dosyalarla uğraşmak istemediklerinden dolayı çok daha uygun fiyatlara henüz çok az sayıda olan varlık yönetim şirketlerine satıyor. Böylece banka zaten alamayacağına inandığı ödemenin hem bir bölümünü kurtarmış hem de borç takibiyle uğraşmamış oluyor. Varlık yönetim şirketleri ise asıl rakamın çok daha altındaki rakamlara ihale ile aldığı dosyaların tahsilatını yaparak bundan kar ediyor.

Varlık Yönetim Şirketi Borç Tahsil Süreci Nasıl İşliyor?

Borçları devralan şirketler borçlularla iletişime geçerek önce borcun ödenmesine yönelik ikna sürecine giriyor. Bu süreçte şirketten şirkete değişmekle birlikte çoğu varlık yönetim şirketi zaten uygun fiyatlı aldıkları borçlarınız için size geri ödemeyle ilgili indirim fırsatı sunabiliyor. Şirketle ilk temaslarda borcun bir süre gene ödenmemesi sonucunda şirket eğer borcun ödeneceğine ikna olmazsa hukuk bürolarına devrederek yasal işlem başlatıyor. Dolayısıyla borca bir de avukatlık ve dava masrafları ekleniyor.

Öncelikle aldığınız kredi ya da ödeyemediğiniz kredi kartı borçlarınızı daha banka aşamasındayken ödemeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Bankanızla görüşüp borcunuzda indirim talep edebilir bunu da yapılandırarak taksite bağlayabilirsiniz. Ancak koşullar nedeniyle borcunuz varlık yönetim şirketine zaten aktarıldıysa şirket en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. Bu süreçte iletişimi koparmadan durumunuzu, makul ödeme koşullarınızı kendileriyle görüşmeniz önemlidir. Bunun sonucunda borcunuzla ilgili oldukça uyun indirimler alabilir ve yasal sürece girmeden geri ödemenizi yapabilirsiniz.

Varlık yönetim şirketine devredilen borcunuzu karşılıklı anlaştığınız koşullarda ödemezseniz ise bir sonraki aşamada hukuk büroları devreye girecektir. Borcunuzu devralan bir avukatlık şirketi sizinle iletişime geçecek ve borcun tahsili için yasal işlem başlatacaktır. Bu noktada bankadaki birikmiş borç miktarınıza avukatlık ve dava masraflarının da ekleneceğini unutmamanız gerekiyor.

Alacağın Temlik Edilmesi Ne Demektir, Bunun Kanuni Bir Dayanağı Var Mıdır?

Alacaklının, borçlu kişinin rızasını aramaksızın, alacağını üçüncü bir kişiye/kuruma devretmesi işlemidir. Bu devrin geçerli olması için, yazılı sözleşme yapılması gerekmektedir. . .

Bu sözleşme ile borcun ödenmesini talep etme hakkı da dahil olmak üzere, borçla ilgili yasalar dahilindeki her türlü tasarruf hakkı da yeni alacaklıya geçer.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. Maddesinde alacağın VYŞ’lere devri ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Banka ve finansal kuruluşlarla müşterinin imzaladığı genel sözleşmelerde de, borcun üçüncü şahsa devredilebileceği ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

Borcum Varlık Yönetim Şirketine Nasıl Devredilir?

Borç, başta bankalar olmak üzere, “alacağını devredecek olan kurum” ile “Boğaziçi Varlık Yönetim ” arasında imzalanan “Alacak Devir/Temlik Sözleşmeleri” ile devredilir

Banka, Bana Sormadan Borcumu Nasıl / Ne Hakla Size Devreder?

Alacaklıların, alacaklarını üçüncü kişilere ya da kurumlara devrederken borçluya sorma veya borçluyu bilgilendirme gibi bir sorumlulukları yoktur. Banka ve finansal kuruluşlarda ürün kullanımında imzaladığınız genel sözleşmelerde borcun 3. Şahıslara devredilebileceği ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Ödeme Planı Nedir?

Müşterilerimizle yapılan anlaşmayı, taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme kanalını ayrıntılı olarak gösteren, her iki tarafın da imzasının yer aldığı resmi taahhüt belgesidir. Müşterilerimize yapacağı düzenli ödemelerde kılavuzluk etmeye de yarar.

Varlık Yönetim Şirketleriyle Daha Önce Hiç Anlaşma Yapmadım. Anlaşma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

  • Ödeme planınızda bulunan taksitleri tarih ve tutarlarını kontrol etmelisiniz.
  • Borcunuzla ilgili haciz, rehin, bloke gibi ilave hukuki masraf doğurabilecek durumları, anlaşma yapılmadan önce, mutlaka ilgili VYŞ’nin Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanına belirtmelisiniz.
  • Ödeme kanalları (VYŞ’nin banka hesap bilgileri, PTT vb.) ile ilgili mutlaka bilgi almalı ve hatalı yere/hatalı bilgilerle ödeme yapmamaya dikkat etmelisiniz.
  • Anlaşmaya istinaden yapacağınız ön ödeme tutarı ve ön ödeme tarihi ile ilgili, Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanı ile mutabık kalmalısınız.
  • Anlaşma yaptıktan sonra, güncel borç tutarı bilgisini Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanından öğrenmelisiniz.

Ödeme Planı Yaparken Neden Müşteri Olarak Benim Kimlik Fotokopimi İstiyorsunuz?

MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği, müşterilerimizle iş ilişkisine girmeden önce mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundayız.

Kimlik tespiti, doğru müşteriye ulaşılması, doğru kişiyle anlaşma yapılması adına ve müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda, her iki tarafı da koruyan bir işlemdir.

Damga Vergisi Ve Bsmv Nedir?

Damga Vergisi; Damga vergisi kanunu gereğince, resmi sözleşmelerden ve resmi belgelerden belirlenen oranlarda değişen tutarlarda alınan vergi türüdür.

BSMV; Banka sigorta muamele vergisidir. Banka ve Sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür.

Elime Toplu Bir Para Geçti. Taksitlerimi, Toplu Olarak Tek Seferde Ödemek İstersem Avantajı Ne Olur?

Güncel borç üzerinden yapılan anlaşmalarda vade tarihinden önce toplu bir ödeme yapılması durumunda, size avantaj sağlayacak bir indirim uygulanması söz konusu olabilir. Detaylar için Veravarlık Çözüm Uzmanımız ile görüşebilirsiniz.

Taksitlerimi Ödeyemezsem Ne Olur?

Taksitlerinizi ödeyememeniz durumunda, yapılan anlaşma geçerliliğini kaybeder ancak o zamana kadar ödediğiniz tutarlar, güncel faizli borç bakiyesinden düşülür.

Asıl alacak rakamı üzerinden faiz işlemeye devam eder.

Taksitlerimi Geç Ödersem Ne Olur?

Taksitlerinizi geç ödemeniz durumunda, gecikmenin 180 günden kısa olması durumunda gecikme faizini ve varsa masrafları ödeyerek, mevcut planla devam edebilirsiniz.

Borcumun Tamamını Ödedikten Sonra Borcun Bittiğine Dair Belgeyi Nasıl Temin Ederim?

Ödemeleriniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait Borcu Yoktur Evrakınızı Boğaziçi Varlık Yönetim Çözüm Uzmanlarımıza ulaşarak talep ettiğinizde, arzu ettiğiniz iletişim kanalıyla (e-posta, faks, kargo) tarafınıza gönderilir.

Borç Bittikten Sonra Risk Merkezi Güncellemesini Nasıl Yapıyorsunuz?

Kapanan dosyaların bilgileri satıcı kuruma aylık olarak Veravarlık tarafından bildirilir ve borç ile ilgili veri bankası güncellemeleri satıcı kurum tarafından yapılır. Bunun yanında borçlara ait bildirimler, günlük (KRS) ve aylık (KLKR) olarak Turkasset tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılmaktadır.

Dosya / Borç Kapama Aşamasında Hangi Masraflar Doğabilir?

İcra müdürlüğünce gerçekleştirilmesi gereken fek işlemlerinde (maaş haczi, gayrimenkul hacizleri, banka bloke işlemleri, dosyanın işlemden kaldırılması, vs.) harç ve masraflar talep edebilmektedir. Söz konusu tutarlar, icra müdürlüğü tarafından hesaplanır. Müşteri, bu masrafları ilgili icra müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

Borcuma Dair Tüm Ödemeleri Yaptıktan Sonra, Tarafıma Masraf Çıkması Söz Konusu Olabilir Mi?

Tüm borcun/borçların ödenmesini takiben yapılacak dosya kapama işlemlerinde oluşabilecek vergi ve harç masrafları müşteriye aittir. Bunun haricinde başka bir masraf çıkması söz konusu değildir.

İş Emri Numarası Nedir?

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), portalı üzerinden, hukuki olarak yapılan işlemlerin bildirim numarasıdır. Bu numarayı, ilgili Boğaziçi Varlık Yönetim Çözüm Uzmanı / Müşteri Hizmetleri Uzmanınızdan öğrenebilirsiniz. Böylece icra işlemlerinin sonuçlanmasını sizler de kendiniz takip edebilirsiniz.